Zespoły łożyskowe

Zespoły łożyskowe: łożysko samonastawne + obudowa (stojąca lub kołnierzowa) umożliwiają kompensację większych niewspółosiowości, nie dopuszczają przesuwu osiowego. Obudowy mogą być wykonane z żeliwa lub z tworzywa sztucznego. Mogą być również tłoczone z blachy stalowej. Znajdują szerokie zastosowanie w maszynach rolniczych i budowlanych. Oferowane są również specjalne wykonania zespołów dopuszczonych do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Osobną grupę stanowią oprawy (korpusy) do łożysk ślizgowych – tulei wykonanych z mosiądzu. Ze względu na sposób montażu możemy tutaj wyróżnić: korpusy kołnierzowe w wykonaniu lekkim/ciężkim, korpusy stojące niedzielone i dzielone. Korpusy te są wykonane z żeliwa.