Sprzęgła maszynowe

Sprzęgła maszynowe są nieodzownym elementem przeniesienia napędu. Stosowane są w wielu maszynach do przeniesienia momentu obrotowego, przy jednoczesnym tłumieniu drgań skrętnych. Sprzęgła zabudowywane są pomiędzy wałem napędzającym (np. silnikiem elektrycznym), a wałem napędzanym (np. wirnikiem wentylatora). Ze względu na konstrukcję, rozróżniamy sprzęgła: przeciążeniowe, sprzęgła skrętnie elastyczne, sprzęgła skrętnie sztywne oraz sprzęgła bezluzowe.